Schoolplan 2019 - 2023

Bs Munstergeleen heeft een heldere visie die de koers van de school bepaald. Vanuit deze visie kijken we veel meer naar de individuele ontwikkeling van kinderen en is de route naar het resultaat veel belangrijker dan het resultaat op zichzelf. Kijkende naar het tijdspad voor de komende 4 schooljaren, zullen we deze visie gaan uitwerken a.d.h.v. het concept 'Boeiend onderwijs'. Op schoolniveau zal directie i.s.m. een externe coach middels studiedagen, themamiddagen, kartrekkers overleggen, kwaliteitsgroepen de teamontwikkeling monitoren en borgen. 

In het Schoolplan 2019-2023 bs Munstergeleen kunt u alle informatie vinden over deze visie van ons onderwijs. 

Powered by BasisOnline