Schoolgids 2022-2023

Het kiezen van een basisschool is een belangrijke keuze voor u en uw kind. U kiest een school, die aansluit bij de ontwikkelbehoeften van uw kind en uw opvoeding. Een groot deel van de dag verblijft uw kind op school en is een passende omgeving van wezenlijk belang. Wij willen basisschool Munstergeleen aan u voorstellen en aangeven wat wij met ons onderwijs willen uitdragen. In deze gids leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en over de behaalde resultaten. Tevens leggen wij u uit wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school wordt. Deze gids, die tot stand is gekomen met toestemming van de MR, geeft u een beeld hierover. Behalve deze schoolgids ontvangt u bij aanvang van een nieuw schooljaar de schoolkalender, waarin u jaarlijks wisselende informatie kunt vinden. Wij hopen dat u deze gids met plezier zult lezen. Indien u nog nadere toelichting wenst, nodig ik u uit om met ons contact op te nemen.

Namens het team, Ronald Kooi

In de Schoolgids KC Munstergeleen 2024-2025 vindt u alle informatie. 

 

Powered by BasisOnline